шіНа кибать

Мій тота рапцює ан вазоді. ніВ ривать лтась. тоТа вітСланки — стермай оп редеву. ніВ борить лембі. У ліЮ тота — менписьник. А колМичин тота — карто.

неУнь

ковіЮр міс корів. пеТер коЮр чеунь. ніВ до-хить од репшого лаксу. тоТа пукив нису роптфель. маТ желать непал, шозит, кубвар. реБежи їх, коЮр. чиУсь бодре!

В сіЛі

тоСяв ражкий недь. гоІр і реСгій шіпли в сіл. ниВо ліси діп лияною. маТ луба ніть. киЯй візр в сугтому ліглі? аТ ец дура лібка!

аН биралці

лопХці шіпли волити биру. коСаш сін дувки. ляКо і лікА зявли тісь. коСаш пійвмав тьп'я куонів. ляКо пійвмав щиляка. ліАк тягив леманького ракася.

Прочитай деформований текст.

раУкїнкась чні

Чи єзнате ив українкусь чін? О, ви ен знатеє її! Я мав порозмів. Приньтесьгля од неї. З редисени абен тьсядиви сяцьмі. іВн тьгори, чеан тарліх. мляЗе у бносріму тлісві. сиКраво!


Відгадай загадки. Відгадки впиши.

Лігназемлюковдроюпухнастою,

Виграєнасонціниткоюсріблястою. ______________

 

Щозамайстермалюєнасклі

Айстрижоржинитрояндпелюстки?________________

 

Усвятковомузалістоїтьяккартинка

Веселазеленакрасуня             __________________


ляльки
вчДіата илишпо ігкираш. У Світлани илясиц. Зоя илашпо віпниак. А Катя — тикока. іДтвача дупіть  до люмавік. Вони капожуьт каузк. Маюлик дубуть діар.
Підказки. Казку, котика, пошили.
КОШЕНЯ 
ятіДм дапоруваил конешя. коиМал та дріАнйко граьсяют з мин. У зиМурка лібі алпик і метний сионк. іВн билють ломоко та биур.
Підказки. Подарували, Андрійко, Мурзика.
НАВЕСНІ 
оСь і  петіл дін. ітиД нялиз апльта та пакиш.аЗвохали никовза та асин. Дореб у ісіл! ітиД ругтом жабіть дути. лопХч иик та вчдіакат граьют у мжиурк.
Підказки. Шапки, гуртом, жмурки, сани.

ГОЛУБИ 
Біял хаит огвідничак. луГоби лююткь ромк. диОн погуб ісв ан ґаонк. ніВ чнируй. лоГуб з урк люєк рхтиик лібах га рукпу.
Підказка. Ґанок, годівничка, ручний, крихти.

КЕДР
еКрд - ереодв гаерн та совике. вобурСт уердак стийовт та рямийп. ілкиГ нхпусаті від гоолк. І аневсін, й уілтук, і зивмку, і овсеин лігик едрак еленіз.
Підказки. Пухнасті, кедр, товстий.

Луг
лийпТе еньд. уЛг — кя ірзонкольоворий икимл. сьО ан лібу морашук ісв вірцукн. аНд бабкулькою руклжяє бділкаж. Чуит вдінкіз сініп тпаіхв.


Снігур
У нісураг рудакг чеворан. зДьоб у нісураг стовийт.
ніСург баєовд кушиш. нВі дістєа анісння. ніСург виже    
уанс змивку. літукВ івн івділтєа.
Підказки. Довбає, грудка, дістає.холпчі
Щиглик
В віакна є гикщил. нВі півсає. віакно аєд глиукищ нозер. гикЩил зивкодхолпчиак. сніНаве каївно ившірив пувистити глищика ан люво. нВі ідчивнив вніко. гликЩи тіполев, та нпоувервяс домоду. ківаон сапоивд глиакищ в клікту.
Підказки. Зерно, повернувся, звик.

ПОЛКАН 
Біял онкури дисить Полкан. нВі лийз. неьВд боаска писть у нокуір. чіонВ олПанк дисить іляб ґаунк. олПакн гавкєа ан жичух. нВі оохроєян ахут.
Підказки. Конури, охороняє, ґанку.

КІТ 
ивЖ у Федора ітк. валиЗ тоак Пушок. увБ нві арнийг, вістххнапустий. Дроеб мвів шоПку шимей вилоти. льіТик роТхи шелзаестить у уктук — шуПок жев амт. єуЧ ітк бздоич.
Підказки. Здобич, чує, гарний.

ЗАЙЧИК 
Тота рипінс домудо цязай. чикайЗ ивж у ашакС юсв мизу.   коСаш вадав цівеайз ормкув та купасту. аНсевні холпчик пувистви цязай ан люов.
Підказки. Волю, моркву, приніс.

НАВЕСНІ 
оСь і  петіл дін. ітиД нялиз апльта та пакиш.аЗвохали никовза та асин. Дореб у ісіл! ітиД ругтом жабіть дути. лопХч иик та вчдіакат граьют у мжиурк.
Підказки. Шапки, гуртом, жмурки, сани.


Мовні приклади
ШАР + ЛАЮ-РЮ + Ш     =    Ш....А.. 
КУ+РМ + КАЯ-МЯ  =    К..Р  ..А      
СТОР + ЛИЮ - РЮ + ЦЯ =   СТ..Л..ЦЯ
ЛЬО + ТА+ЧИР- АР + К=   ЛЬО    К
КОУ + ВИА + ЛЬ-УИ=    К.. ..АЛ..      
ПИО + ШУТ + А-ИУ =    П .. Ш .. ..    
ЛЮР + ДИЮ + НА - РЮ   =    .. Ю .. .. НА 
ХАВ + ТЕК + А-ВЕ    =    ..А.. ..А    
ВУБЛИ + ЦЕ + Я-БЕ=    ВУ .. .. Ц ..    
КОС + РТО - СТ + ВА= КО .. О .. А
СИП + НИИ - ПИ + ЦЯ     =   СИ    Я
ХУЖ + СЮТ - ЖЮ + КА    =   ХУ    А
Щ + ВІТ + УКА - ВУ    -    ..І.. ..А      
ЧАФ + ЙО - ФО + НИК    =    ..АЙ.. ..К 
САЧ + ЛАЯ-ЧЯ + Т    =   С..Л..Т       
ГАП + ЗЕ + ТАО- ПО=    ГА.. Е .. ..       
КЕ + АУР-ЕУ + ТА     =    К.. Р....     
АСК + ФИА - КИ + ЛЬТ    =   АС. ..ЛЬ.. Н 
КО + ЛИЕ-ОИ + Н     =    К.. .. Н                
ПЯС + ТУ-ЯСТ + Х    =   ..У.. Г   
 ЗО + ЕР-ЗЕ + А=    Г..Р..    
ЮЗ + ГВУ-ЮГ + К     =    .. ..УК
 КАБ + НВА-БВ + Т    =    ..А..А 
ВЛІ + УД-ЛУ + РО     =    В..Д.. 
ЕД + ТУ- ЕТ+Ш=.. .. Ш           
ОМ + РЕ-ОР + Д = …Е…           
 АОТ + ЛУЕ - ОУ + Т = АТ .. … Т          
ЮМ + АРП - ЮП + Ш = М … … Ш       
 ЗИІ + ЛРК-ИЛ+А    =  ЗІ … .. ..        
 НК + ТРА - НТ + Н= КР .. ..           
МУ + АРИ - УР + КА  = М .. .. К ..        
 ЛИ + АМС - ИС + ПА = .. А .. П ..